درمان بیماری amyotrophic lateral sclerosis با سلولهای بنیادی

درمان بیماری amyotrophic lateral sclerosis با سلولهای بنیادی

بیشتر راههای درمانی برای این بیماری با توجه به از بین رفتن موتور نرونها بر اساس فاکتورهای  رشد پایه ریزی شده است. این فاکتورهای رشد بیشتر با روشهایی چون ژن درمانی یا تزریق مستقیم به صورت وریدی یا عضلانی و یا داخل بطنی  به بیماران رسانده میشود.که بعضا مشکلاتی چون عبور از سد خونی  مغزی وجود دارد.استفاده از سلولهای بنیادی برای درمان ALS در سالهای اخیر نظر محققین را جلب کرده است. اساس استفاده از این سلولها نیز بیشتر بر اساس فاکتورهای رشد ترشح شده توسط آنها میباشد منابع مختلف سلولی مورد استفاده برای درمان این بیماری شامل سلولهای بنیادی مغز استخوان سلولهای بنیادی خونساز،سلولهای بنیادی عصبی و سلولهای بنیادی جنینی و سایر سورسهای سلولی مانند OEC میباشند.روشهای ترنسپلنت این سلولها شامل داخل وریدی،داخل بطنی، یا تزریق مستقیم به نخاع در سگمانهای مختلف میباشد.البته چون طیف گسترده ای از نرونها در این بیماری از بین میروند سلول درمانی بهبود برجسته ای در بیمار ایجاد نمیکند اما میتواند از مرگ بیمار جلوگیری کند.چند کار کلنیکی در این مورد صورت گرفته که ذکر میگردد.

1-silani و همکارانش در سال 2003 از سلولهای بنیادی خونساز برای درمان بیماری ALS استفاده کردند.

Silani V, Leigh N. Stem therapy for ALS: hope and reality. Amyotroph Lateral Scler Other Motor Neuron Disord 2003; 4: 810.

 

2-janson و همکارانش سلولهای بنیادی CD34 را به صورت داخل بطنی به 3 مریض ALS ترانسپلنت کردند بعد از 6-12 ماه هیچ اثر جانبی دیده نشده است و لی بهبود کلنیکی هم دیده نشده است

Janson CG, Ramesh TM, During MJ, et al. Human intrathecal transplantation of peripheral blood stem cells in amyotrophic lateral sclerosis. J Hematother Stem Cell Res 2001; 10: 91315.

 

3-mazzini و همکارانش سلولهای بنیادی مزانشیمال مغز استخوان را به مریضهای ALS در فاصله سگمانی T7-T9 ترانسپلنت کردند و در یک مریض افزایش قدرت عضلانی مشاهده شده است.

Mazzini L, Fagioli F, Boccaletti R, et al. Stem cell therapy in amyotrophic lateral sclerosis: a methodological approach in humans. Amyotroph Lateral Scler Other Motor Neuron Disord 2003; 4: 15861.

 

 

 

 

/ 2 نظر / 60 بازدید
لیلا

واقعا عالی بود. خیلی استفاده کردم. موفق باشید