تمایز سلولهای بنیادی ماتریکس بند ناف (ژله وارتون) به سمت سلولهای ترشح کننده انسو

تمایز سلولهای بنیادی ماتریکس بند ناف (ژله وارتون) به سمت سلولهای ترشح کننده انسولین(islet β-cell) و ترانسپلنت آن در رتهای دیابتی نوع 1

محققین سراسر جهان سالها  دنبال منابع سلولی برای تامین سلولهای از دست رفته انسولین ساز در درمان دیابت نوع 1 میباشند.در مقایسه با سلولهای بنیادی مزانشیمال مغز استخوان و سلولهای بنیادی جنینی  سلولهای بنیادی ماتریکس بند ناف به آسانی قابل کشت میباشند و قدرت بیشتری برای تمایز به سلولهای بتا ترشح کننده انسولین را دارند.این سلولهای بنیادی با کشت مرحله ای در  neuron-conditioned mediumبه سلولهای ترشح کننده انسولین متمایز شده و به کبد رتهایی که با ماده streptozotocin-induced diabetic دیابتی شده بودند ترانسپلنت شدند .هایپر گلیسمی و عدم تحمل گلوکز در این رتها بعد از ترانسپلت سلولهای متمایز شده بهبود چشمگیری یافته بود.

 

/ 0 نظر / 31 بازدید