جلو انداختن تکامل انسان با تحریک تکثیر سلولهای بنیادی مغز

چند روز پیش به یک کتاب جالبی برخورد کردم به بحث داروینیسم و تکامل انسان میپرداخت موضوعی که مدتها ذهن مرا مشغول کرده بود. با خواندن این کتاب نظریه جدید در مورد تکامل انسان در ذهن من شکل گرفت و آن به جلو انداختن تکامل انسان با تحریک تاثیر سلولهای بنیادی مغز میباشد.نکته جالبی که در این کتاب مرا به این نظریه سوق داد این مطلب بود که انسانهای پارینه سنگی و حیوانات قادر به اندیشیدن به آینده نیستند و تنها گذشته و حال را درک میکنند.اما انسان کنونی با افزایش ظرفیت مغزی در لوبهای گیجگاهی و پیشانی خود قادر به اندیشیدن به آینده و تصمیم گیری در مورد آن میباشد نکته جالتر اینکه تغییرات بدنی او در مقایسه با تغییرات مغزی در طی دوره تکاملی ثابت بوده است. جالب اینجاست که انسان از نظر ظرفیت بدنی جزو حیوانات ضعیف محسوب میشود و قدرت انسان ناشی از افزایش ظرفیت مغزی او در طی دوره تکاملی میباشد.در پستهای قبلی مطالب زیادی در مورد سلولهای بنیادی منطقه گیروس دندانه ای هیپوکامپ مغز  خدمتتان عرض کردم. با توجه به وجود این مراکز تکثیری در مغز و با به کار بردن عوامل تحریک تکثیر آن میتوان انسانهای باهوشتر و متکامل تری با مغز حجیم تری ساخت. چه بسا این صفت اکتسابی در انسان ارثی شده و ادامه پیدا کند.یک نکته جالب دیگر تفاوت مغز آلبرت انشتین با دیگران میباشد مغز انشتین بزرگتر از مغز آدمهای معمولی بود همچنین لوب تمپورال بزرگی داشت.همچنین دانسیته نرونی بیشتری نسبت به دیگران داشت این امر میتواند توجیهی برای این نظریه باشد.


/ 2 نظر / 57 بازدید
....

من ادعایی ندارم اما یک سوال پیش آمد با این تفاسیر انسان هایی که هیدروسفال هستند از بقیه باهوش ترند ؟؟

mohsen

تو هيدروسفال راههاي خروج مايع مغزي نخاعي از بطنهاي مغزي بسته ميشه و تجمع مايع باعث كوچكي مغز و بزرگي سر ميشود.و منشا آسيبهاي مغزي زيادي ميباشد.