تباه شدن سلولهای بنیادی مغز و عقل با استفاده مشروبات الکلی

تباه شدن سلولهای بنیادی مغزوعقل با استفاده مشروبات الکلی

سلولهای بنیادی مغزسلولهایی بسیارحساس میباشند. ماهانه 250000عدد از این سلولهای بنیادی درمغزتولید و به سایر سلولهای مغزی شامل نرونها ، آستروسیتها والیگودندروسیتها تبدیل میشوند.این فرایند فیزیولوژیکی مهم و بسیارحیاتی توسط فاکتورهای محیطی مختلف تحت تاثیرقرارمیگیرد.در دین مبین اسلام انسانها ازنوشیدنیها وغذاهای خاصی منع شده اند.ازجمله این نوشیدنیها مشروبات الکلی میباشند که پیامبرعزیزاسلام آنرا زایل کننده عقل دانسته اند.به راستی آن بزرگوار در 1400 سال پیش به حقایقی اشاره کردند که علم پزشکی با همه دستگاههای پیشرفته سلولی ومولکولی تازه به آن پی برده است.تحقیق زیربه اثرازبین رفتن سلولهای بنیادی مغزکه دربخش مهمی ازتشکیلات مغزی مربوط به هوش وحافظه(هیپوکامپ) قرار دارند توسط اتانول اشاره دارد.دراین تحقیق موشهاییکه در معرض اتانول قرارگرفته بودند یک کاهش 80-100 درصدی درمقدارسلولهای بنیادی مغزی درمنطقه گیروس دندانه ای وبطن طرفی داشته اند.

NEUROGENESIS IN ADOLESCENT BRAIN POTENTLY  IS  INHIBITED BY ETHANOL

 

 F. T. CREWS,* A. MDZINARISHVILI, D. KI

J. HE AND K. NIXON1

Bowles Center for Alcohol Studies, The University of North Carolina at

Chapel Hill, 1021 Thurston Bowles Building, CB 7178, Chapel Hill, NC

27599-7178, USA Neuroscience 137 (2006) 437–445

 Abstract—Adolescence is a period of progressive changes in

brain that likely contribute to the maturation of behavior.

Human adolescents consume large amounts of ethanol. To

investigate the effects of ethanol on adolescent neural progenitor

cells, male rats (35–40 days old) were treated with an

acute dose of ethanol (1.0, 2.5 or 5.0 g/kg, i.g.) or vehicle that

resulted in peak blood levels of 33, 72, and 131 mg/dl, respectively.

Bromodeoxyuridine (300 mg/kg i.p.) was administered

to label dividing cells and rats were killed at 5 h to assess

proliferation or at 28 days to assess cell survival and differentiation.

After 5 h, bromodeoxyuridine-immunoreactivity

was reduced by 63, 97 and 99% in the rostral migratory

stream and 34, 71 and 99% in the subventricular zone by 1.0,

2.5 and 5.0 g/kg of ethanol respectively. In the dentate gyrus,

ethanol reduced bromodeoxyuridine-immunoreactivity by 29,

40, and 78% at the three doses respectively. The density of

doublecortin immunoreactivity was decreased after 3 days

and the number of bromodeoxyuridine_ cells remained decreased

at 28 days when most hippocampal bromodeoxyuridine

_ cells coexpressed neuronal nuclei, a neuronal marker.

These studies indicate that the adolescent brain is very sensitive

to acute ethanol inhibition of neurogenesis. © 2005

Published by Elsevier Ltd on behalf of IBRO.

Key words: alcohol, youth, stem cells, nervous system.

 

 

 

 

/ 2 نظر / 49 بازدید
فائزه مرادی

salam omidvaram haletun khub bashe man daneshjuye ziste tehran hastam! rotbeye 273 mantagheye yeke emsal vali chon olampiadi budam va sheghe zist umadam zsit bekhunam bejaye pez ya dandan! az matalebe sitetun kheili bahre bordam vaghean merc

سیاوش

[گل][گل][گل]سلام محسن عزیز بسیار مفید بو سپاس گذارم