کشت سلولهای بنيادی جنینی به طور خلاصه

cultivation.jpg

 

انواع مختلف سلولهای بنیادی

۱.سلولهای بنیادی جنینی

۲.سلولهای بنیادی بالغین

۳.سلولهای بنیادی خارج رویانی یا بند ناف

۴.سلولهای بنیادی کارسینوما

۵.سلولهای بنیادی fetal

۶.primordial germ stem cell


/ 0 نظر / 13 بازدید