پکیج های زیر همراه با فیلمهای آموزشی و فایل انگلیسی مربوط به فیلم آموزشی موجود م

پکیج های زیر همراه با فیلمهای آموزشی و فایل انگلیسی مربوط به فیلم آموزشی موجود میباشد...........................
1- پکیج تصویری آموزشی کشت سلول
اموزش کشت انواع سلولهای بنیادی
آموزش کشت انواع سلولهای سوماتیک
آموزش شمارس سلول با لام نئوبار
آموزش فلوسیتومتری سلولها
آموزش تست MTT برای زنده بودن سلولها
آموزش فریز و ذوب کردن سلولها
آموزش پاساژ سلولی
2- پکیج فیلم اموزشی ایجاد مدلهای بیماریهای سیتم عصبی
مدل ام اس
مدل سکته مغزی
مدل ایسکمی مغزی
مدل آلزایمر
مدل پارکینسون
مدل ضایعه نخاعی
مدل ضربه مغزی
3-پکیج کامل فیلم آموزشی شامل آموزش تکنیکهای روتین آزمایشگاهی
- مانند پرفیوژن و استخراج اندام و تمام مراحل قالبگیری بافتی با فیلم و کتاب آموزشی
—تکنیک رنگ آمیزی بافت و ایمونوهیستوشیمی
-تکنیک وسترن بلاتینگ
-تکنیک ریل تایم پی سی آر
-تکنیک میکرودیالیز
-تکنیک اپتوژنتیک
-فلوسیتومتری
-پکیج اختصاصی ریل تایم پی سی آر برای انالیز داده ها به همراه نرم افزارهای همراه
4- پکیج کامل فیلم آموزشی شامل تکنیکهای ارزیابی رفتاردرحیوانات شامل انواع تستهای حافظه ، مازها ، تستهای حرکتی و تعادلی ، تستهای استرس و درد
5- پکیج کامل فیلم اموزشی تکنیکها و روشهای ارزیابی شناختی در انسان شامل انواع تستهای حافظه و تستهای سایکولوژی
6- فیلمهای ایجاد مدلهای دیگر حیوانی:
انواع سرطانها
دیابت
بیماریهای کبد
ایسکمیهای کلیه
ایسکمیهای اندام
7-فیلمها و پرتکلهای مرتبط با رشته دانشگاهی شما به سفارش شما
8-فیلمها و پرتکلهای مرتبط با پایان نامه های شما به سفارش شما
9-پکیج بزرگ فیلم آموزشی مهندسی بافت در زمینه:
کشت سلولهای بنیادی
ساخت انواع اسکافولدهای مهندسی بافت و الکتروریسی
کشت انواع سلولهای سرطانی
کشت سلولهای سوماتیک
کشت سه بعدی سلولهای بنیادی و سیستمهای میکروفلویدیک
ساخت بافتهای مختلف
انواع روش ترانسپلنت سلولهای بنیادی
ایجاد مدلهای مختلف بیماری
کاربرد نانو در مهندسی بافت
10-پکیج بزرگ ویدیویی علوم اعصاب شناختی به صورت ویدیو پروتکل همراه با فایل انگلیسی
تستهای رفتاری در حیوانات
تستهای علوم شناختی
f-MRI
EEG در حیوانات
ERP
الکتروفیزیولوژی
11- پکیج بزرگ ژنتیک
سیتوژنتیک
کریسپر
Genome Editing
Genetic Engineering
12-پکیج ایمونولوژی
-کشت لنفوسیتهای بافت بدن
-سرولوژی
13-کار با حیوانات آزمایشگاهی
-تزریق ورید دمی
-تزریق داخل صفاقی و زیر جلدی
-دایسکت کامل مغز موش
-استخراج هیپوکامپ
-تزریق داخل بطنی و قلبی
-استخراج مایع مغزی نخاعی


تماس با ادمین @nnneuroscience
برای سفارش و تهیه موارد بالا با ادمین تماس بگیرید
آی دی اینجانب : @nnneuroscience
شماره تلفن اینجانب :09365764669
آی دی کانال: @neurosciencebook

/ 0 نظر / 68 بازدید