سلولهای بنیادی ،مهندسی بافت
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
 

Primordial germ stem cell and carcinoma stem cell

                                                              

Embryonal carcinoma (EC)   سلولهاي بنيادي ميباشند كه در تومورهاي بيضه در دوران جنيني كه

Teratocarcinoma  نام دارد وجود دارند در انسان germ cell tumors  اغلب در بيضه هاي مردان جوان وجود دارد Primordial germ cell  از گنادهاي اوليه در جنين 5 تا 9 هفته اي وجود دارد سلولهاي بنيادي تراتو كارسينوما Aneuploid ميباشند يعني مضرب درستي از تعداد كروموزوم ندارند قدرت تمايز اين سلولها بسيار پايين ميباشد و قدرت تشكيل كايمرا در انها بسيار پايين ميباشد

How do researchers use markers to identify stem cell

n    PCR

n    GFP(green  florescent protein)

n    FASC(florescent activation sorting cell)

n    MICROSCOPE TRACING

 


پيام هاي ديگران () | دوشنبه ۱۳۸٥/۸/٢٢ - سلولهای بنیادی |لینک به نوشته